?NÊN DUYÊN?, Nàng , Người lãng tử phong trần sương gió , Nay tình cờ gặp gỡ chốn đây , Do duyên trời đã sắp bày…

?NÊN DUYÊN? Nàng Người lãng tử phong trần sương gió Nay tình cờ gặp gỡ chốn đây Do duyên trời đã sắp bày Hỡi anh có thấu lòng đây thương thầm Chàng Em thục nữ thật tâm anh hỏi Ý em sao vừa... Read More | Share it now!

?KÍ ỨC CŨ?, Em biết chứ ngày kia người thay đổi , Chẳng thật lòng ôi quặn nhói nơi tâm , Đêm tàn canh Chùa Thiên…

?KÍ ỨC CŨ? Em biết chứ ngày kia người thay đổi Chẳng thật lòng ôi quặn nhói nơi tâm Đêm tàn canh Chùa Thiên Mụ âm thầm Thân rũ liệt ai băm vằm đau quá Mãi cố gắng mà nhạt nhòa nơi dạ Vì... Read More | Share it now!

7768, Thuận nghịch , ———-HOÀI VƯƠNG———- , Thương chữ nợ chung tình sớm tối , Nỡ sao anh hờn dối phụ lòng ,…

7768 Thuận nghịch ———-HOÀI VƯƠNG———- Thương chữ nợ chung tình sớm tối Nỡ sao anh hờn dối phụ lòng Thường rời giã biệt thôi mong Hoài xa vương đợi lẻ phòng hồn phiêu... Read More | Share it now!

____ NHỚ ____, Nhớ người nhớ lắm nhớ sâu , Nhớ ai nhớ mãi nhớ sầu nhớ vương , Nhớ mơ nhớ đợi nhớ thường ,…

____ NHỚ ____ Nhớ người nhớ lắm nhớ sâu Nhớ ai nhớ mãi nhớ sầu nhớ vương Nhớ mơ nhớ đợi nhớ thường Nhớ còn nhớ khóc nhớ thương nhớ mà Nhớ hoài nhớ khổ nhớ xa Nhớ yêu nhớ giận... Read More | Share it now!