Chỉ cần hít thở thật sâu, cười tươi một cái là thấy khó khăn cũng không phải không vượt qua được, chỉ là ta có…

Chỉ cần hít thở thật sâu, cười tươi một cái là thấy khó khăn cũng không phải không vượt qua được, chỉ là ta có dũng cảm đối mặt hay không.Vẫn luôn nhớ câu nói của một người chú : ”... Read More | Share it now!

Cuộc đời như là một quyển sách có số trang vô tận

Cuộc đời như là một quyển sách có số trang vô tận.. việc của bạn là đi từng trang một cho đến hồi kết..Vậy làm sao để đọc được đúng cách… đơn giản lắm. Chỉ cần tin vào cách mình... Read More | Share it now!

Quan trọng là chất lượng sản phẩm mang lại cho khách hàng

Quan trọng là chất lượng sản phẩm mang lại cho khách hàng.. Ai đến cũng khen bún rất ngon.. vậy việc bà chủ có ” chửi mắng ” đó chỉ là một cách marketing làm cho quán ngày càng đông hơn... Read More | Share it now!