16 chữ vàng thật chẳng khác gì một khúc xương mà thằng Chệt bán thịt ở chợ quăng cho con chó trung thành của mình khiến nó cứ vồ vập mân mê liếm láp mà lòng vừa rưng rưng biết ơn vừa ớn ớn sợ ông chủ lấy mất khỏi tay mình bất cứ lúc nào p v

“…16 chữ vàng thật chẳng khác gì một khúc xương mà thằng Chệt bán thịt ở chợ quăng cho con chó trung thành của mình, khiến nó cứ vồ vập, mân mê, liếm láp, mà lòng vừa rưng rưng biết ơn, vừa ớn ớn sợ ông chủ lấy mất khỏi tay mình bất cứ lúc nào….” :p :v 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *