Những bài thơ yêu nước đời hậu, tiếng khóc lẫm liệt của một người mất nước

Triều đại nhà hậu Trần, với hai vua Trần giản Định và Trần Quý Khoáng (Trùng Quang) kế tiếp nhau nổi lên chống lại quân Minh xâm lược sau khi nhà Hồ bị bắt, trước sau chỉ tồn tại được bảy... Read More | Share it now!