Thi Nhân Tự Cổ Đa Tình Hận, Cảm dịch thơ 5 chữ của Đinh Hùng: Tần Hương, Đa tình tự cổ như thi sĩ, Suối nhạc…

Thi Nhân Tự Cổ Đa Tình Hận Cảm dịch thơ 5 chữ của Đinh Hùng: Tần Hương Đa tình tự cổ như thi sĩ Suối nhạc hồn thơ thế kỷ sầu Tần Hương hoài vọng buổi đầu Thanh tao vóc hạc bên cầu khỏa... Read More | Share it now!

Đôi Ngả Canh Trường, Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Sâm Thương Sầu Nhạc, Sâm thương phải đôi đàng chia cắt, Oan trái…

Đôi Ngả Canh Trường Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Sâm Thương Sầu Nhạc Sâm thương phải đôi đàng chia cắt Oan trái càng thắt chặt tình ta Hoàng hôn thấp thoáng bóng nga Một vì sao mộng canh gà Thọ Xương... Read More | Share it now!