Bàn kế bên có 2 ông nhậu có khả năng thần giao cách cảm cứ em nghe nè rồi em hiểu không mà tui có thấy nói gì để hiểu đâu

Bàn kế bên có 2 ông nhậu có khả năng thần giao cách cảm, cứ “em nghe nè” rồi “em hiểu không” mà tui có thấy nói gì để hiểu đâu!!!Bàn kế bên có 2 ông nhậu có khả năng thần giao cách cảm, cứ “em nghe nè” rồi “em hiểu không” mà tui có thấy nói gì để hiểu đâu!!!

Một bình luận về “Bàn kế bên có 2 ông nhậu có khả năng thần giao cách cảm cứ em nghe nè rồi em hiểu không mà tui có thấy nói gì để hiểu đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *