Bình thường sống với nhau đeo cái mặt nạ tổ mẹ trước mặt thì niềm nở thân thiết quay lưng đi thì nói người ta như cái lon ý vậy mà Halloween còn bày đặt hóa trang làm ma làm quỷ đi hù thiên hạ

Bình thường sống với nhau đeo cái mặt nạ tổ mẹ, trước mặt thì niềm nở, thân thiết, quay lưng đi thì nói người ta như cái lon ý… vậy mà Halloween còn bày đặt hóa trang làm ma làm quỷ đi hù thiên hạ. Để mặt mộc đi chơi đi mấy mẹ, tha cho ma quỷ, nó gớm không bằng mấy mẹ đâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *