Có đứa bạn chơi chung đã 33 năm

Có đứa bạn chơi chung đã 33 năm. Sực nhớ có một chuyện hai đứa giống y như nhau : sẽ không bao giờ gặp má chồng nữa. Mình thì giận nên vĩnh viễn không gặp lại, còn nó thì do con trai của má chồng nó (tức là chồng nó) giận má chồng nó nên không bao giờ gặp má chồng nó và cấm tiệt nó không được gặp má chồng nó ? (ba chồng nó đã mất từ trước đám cưới của nó).

Một bình luận về “Có đứa bạn chơi chung đã 33 năm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *