Có những lần gặp gỡ Để trong lòng ta một nỗi nhớ rất lạ Nhẹ nhàng đánh mất nếu vô ý một chút sẽ quên mất Nhưng Đủ dai dẳng để cảm thấy tiếc nuối mỗi khi nhìn lại Chẳng phải gặp ai rồi cũng nhớ Chẳng phải cứ nhớ là sẽ yêu Và chẳng phải cứ yêu là cùng nhau đi đến hết con đường Bởi vì yêu không chỉ là nhữg nhớ mong không chỉ là những rung động Mà yêu còn là một sự chấp nhận Chấp nhận niềm vui Chấp nhận nỗi buồn Chấp nhận những điều chưa hoàn hảo Để làm cho tình yêu trở nên hoàn hảo

Có những lần gặp gỡ Để trong lòng ta một nỗi nhớ rất lạ Nhẹ nhàng đánh mất nếu vô ý một chút sẽ quên mất Nhưng Đủ dai dẳng để cảm thấy tiếc nuối mỗi khi nhìn lại Chẳng phải gặp ai rồi cũng nhớ Chẳng phải cứ nhớ là sẽ yêu Và chẳng phải cứ yêu là cùng nhau đi đến hết con đường Bởi vì yêu không chỉ là nhữg nhớ mong không chỉ là những rung động Mà yêu còn là một sự chấp nhận Chấp nhận niềm vui Chấp nhận nỗi buồn Chấp nhận những điều chưa hoàn hảo Để làm cho tình yêu trở nên hoàn hảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *