CÕI ĐỜI Nếu có buồn mời anh ghé chơi Bến sông thơ luôn có nụ cười Thả nỗi sầu trôi theo sóng nước Buồn chi anh đời chỉ thế thôi Nếu có sầu mời anh ghé qua Túp lều thơ ở đó mặn mà Nghe tiếng đời trên từng chiếc lá Cuốn nỗi niềm theo gió bay xa Nếu có ngày chẳng biết làm chi Em mời anh nghe khúc thầm thì Sẽ ru ta vần thơ mộng mị Xa cõi đời bao chuyện thị phi NẾU CÓ NGÀY TA CHẲNG CÒN CHI THÌ ĐỊA NGỤC LUÔN LUÔN CHÀO ĐÓN EM VỚI ANH HAI CON TỬ THI Ở TRẦN TRUỒNG ĐI XUỐNG MÀ THÔI

CÕI ĐỜI Nếu có buồn mời anh ghé chơi Bến sông thơ luôn có nụ cười Thả nỗi sầu trôi theo sóng nước Buồn chi anh đời chỉ thế thôi Nếu có sầu mời anh ghé qua Túp lều thơ ở đó mặn mà Nghe tiếng đời trên từng chiếc lá Cuốn nỗi niềm theo gió bay xa Nếu có ngày chẳng biết làm chi Em mời anh nghe khúc thầm thì Sẽ ru ta vần thơ mộng mị Xa cõi đời bao chuyện thị phi NẾU CÓ NGÀY TA CHẲNG CÒN CHI THÌ ĐỊA NGỤC LUÔN LUÔN CHÀO ĐÓN EM VỚI ANH HAI CON TỬ THI Ở TRẦN TRUỒNG ĐI XUỐNG MÀ THÔI ????????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *