Đời người có đôi khi thật ngắn

Đời người có đôi khi thật ngắn. Chỉ kéo dài theo từng hơi thở phập phồng. Sau 4 phút thiếu oxy, sự sống ngừng lại ở cái chết của não.
Khi bạn đang ở gần cửa tử, có thể bạn sẽ cảm thấy sự sống mong manh đến chừng nào.
Có những con người trở về từ bên cánh cửa ấy. Tưởng rằng đã sống. Nhưng số phận đôi khi đã đặt sẵn.
Rùng mình khi lần đầu nghe nói đến ma dây…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *