Đuổi hình bắt chữ 3 bức ảnh từ chiều đến giờ

Đuổi hình bắt chữ,3 bức ảnh từ chiều đến giờ!
Đáp án lộ luôn đây này… Não sệ!
Mai đi Yên Tử,não bèn càng sệ tệ?
Cơ mà hãy phấn chấn lên,có Phúc là có tất,nhể các cậu nhể!
Nay phân tích Hán tự học lỏm chiên gia Lee Bob, văn giáp – chữ trên mai rùa các ấy các nọ các kiểu,bèn thik chữ khó đọc mới chết!
Thôi nhé,não tụt đến tận chân rồi đây này,ngâm chân cho ấm xong đi ngủ đây này, ứ làm nứa, mai đi #Chiềucuốinăm đơi….
Nếu có cơm để ăn, áo để mặc,có mái nhà để che mưa nắng,có mảnh ruộng để cày cấy là có phúc,vậy ta không những Phúc,mà phúc to rồi ấy. Ta còn có cả 1 chồng này,2 con này,có cả 1 con mèo,1 cái shop online,1 chú ? nứa, còn có sharefarm nứa…. đại phúc ý!
Nên ta hãy vui đi….
Bê ét, chân mày- sản phẩm của cô Cao Hong Van
Uốn mi- sản phẩm của cô Hồng Bean
Mỗi tí chống nắng, mi không chuốt, quệt tí son Dior dưỡng Coral,đi họp đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *