Hồi chiều đi đón em mẹ hỏi em ăn gì để mẹ mua

Hồi chiều đi đón em, mẹ hỏi em ăn gì để mẹ mua??
Em: Em ăn chon chua ??
Mẹ: Canh chua hả, để mẹ nấu…
Em: Ko phải, chon chua ák mẹ (lặp lại gần chục lần mẹ vẫn chưa dịch ra ??)
Em:(diễn đạt bằng tay) chon chua mà chó hai chái chàng nó chẹp chẹp đau đó (bả bực lắm rồi??)
Mẹ: Vẫn ko nghe ra nhưng nhìn hai ngón tay diễn “chẹp chẹp”- kẹp kẹp- mới luận ra con cua..?
híc..con tôi..Hại não qué ????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *