If I prepare Christmas food 2day who will eat d ones my Neighbors Friends prepared

If I prepare Christmas food 2day, who will eat d ones my Neighbors & Friends prepared??
I can’t comman be wasting Food Na
Even God no say I no go cook anything from now till new year…???
Nếu tôi chuẩn bị giáng sinh thực phẩm 2 ngày, ai sẽ ăn chiều những người hàng xóm của tôi & bạn bè đã chuẩn bị? ??
Tôi không thể phải được lãng phí thực phẩm na
Ngay cả chúa cũng không nói rằng tôi không đi nấu ăn gì từ bây giờ cho đến năm mới… ???
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *