K H Ô N G H Ò N V Ọ N G T H Ê Ai rằng nông nổi đàn bà Giếng khơi sâu sắc mới là đàn ông Những nàng thắt đáy lưng ong Người tình đi lính mãi không thấy về Thẳm sâu tính cách hồn quê Vọng Phu nàng đứng ngóng kề bên non Nghiêng thành gái đẹp tươi giòn Ngàn trai say đắm chẳng hòn Vọng Thê

K H Ô N G H Ò N V Ọ N G T H Ê .. Ai rằng nông nổi đàn bà Giếng khơi sâu sắc mới là đàn ông.. .. Những nàng thắt đáy lưng ong Người tình đi lính mãi không thấy về Thẳm sâu tính cách hồn quê Vọng Phu nàng đứng ngóng kề bên non ! .. Nghiêng thành gái đẹp tươi giòn Ngàn trai say đắm – chẳng hòn Vọng Thê ! .. 7/9/17 (219)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *