Khi Nỗi Đau đã quá nhiều áp lực nhỏ cũng có thể khiến tôi gục ngã ngay tại vị trí chính mình tạo nên luôn cười luôn làm người khác cười nhưng khi một mình lại thấy mình như một con rối

Khi Nỗi Đau đã quá nhiều áp lực nhỏ cũng có thể khiến tôi gục ngã ngay tại vị trí chính mình tạo nên luôn cười luôn làm người khác cười nhưng khi một mình lại thấy mình như một con rối .
Khó có ai hiểu bây giờ chỉ cần một câu hỏi anh ơi Bộ anh không biết buồn hả em thấy anh cười suốt tự nhiên như diễn viên lại rớm nước mắt mà lì lắm sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác đâu

Một bình luận về “Khi Nỗi Đau đã quá nhiều áp lực nhỏ cũng có thể khiến tôi gục ngã ngay tại vị trí chính mình tạo nên luôn cười luôn làm người khác cười nhưng khi một mình lại thấy mình như một con rối”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *