LẠC TÌNH Giấu gì trong mắt mà xanh Trong câu Xoan ghẹo chòng chành làm duyên Mộng tình hẹn bến thuyền quyên Lả lơi Loan Phượng thệ nguyền đợi nhau Ba đồng một mớ trầu cau Mải vui tan chợ mà đau đến giờ Hồn yêu lạc lối khạo khờ Ngu ngơ chàng Cuội bên bờ đa đoan Tháng ngày bạc phếch hồng nhan Bẽ bàng ôm phận nghiệt oan lạc tình ÁI NHÂN

LẠC TÌNH Giấu gì trong mắt mà xanh Trong câu Xoan ghẹo chòng chành làm duyên Mộng tình hẹn bến thuyền quyên Lả lơi Loan – Phượng …thệ nguyền đợi nhau Ba đồng một mớ trầu cau Mải vui tan chợ… mà đau đến giờ Hồn yêu lạc lối khạo khờ Ngu ngơ chàng Cuội bên bờ đa đoan Tháng ngày bạc phếch hồng nhan Bẽ bàng ôm phận nghiệt oan ….lạc tình ÁI NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *