Miếng ăn đầu đời con dòng sữa mẹ

Miếng ăn đầu đời con dòng sữa mẹ
Miếng ăn cuối đời mẹ thìa sữa trên tay con
Cho con ăn nước mắt mẹ rơi
cho mẹ ăn nước mắt con dàn dụa
Hai dòng nước mắt như hai trật khấc đời con
Trật khấc con chào đời
trật khấc… mồ côi
Giữa hai lần trật khấc
tuổi con nhớ
tuổi con mong
tuổi con yêu thương
tuổi hành trang con mang suốt đời mình
Sưu tầm: Trần Vũ Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *