N G Ẫ M 12 Cánh đồng người Ta gieo hạt người sâu trong lòng đất

N G Ẫ M 12
(Cánh đồng người)

Ta gieo hạt người sâu trong lòng đất
Bật tung yếm tối đêm hạt nẩy chồi
Cánh đồng nhân nghĩa nắng ấm lên chân thật
Trí tuệ, Mồ hôi thành Giếng mật Bờ xôi

Sức lực cần lao tạo giá trị cuộc đời
Những hạt nẩy chồi đơm hoa kết trái
Sẽ rõ trắng đen, tôn sùng lẽ phaỉ
Tươi mãi màu xanh ấm mãi tình người
..
Hạt tình trổ mầm trong mắt em yêu
Đầu hai ta, dẫu nhăn nhàu sợi bạc
Luống Tâm hồn, Luống Tư duy không thể khác
Cho Cánh Đồng Người rung mãi nhạc Tình Yêu

09/07/18
(192)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *