Nếu có thể cứ ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay Hãy một lần sống đúng với trái tim mình đi cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu không quan tâm sớm mai muộn sầu Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT SỰ

“Nếu có thể cứ ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay Hãy một lần sống đúng với trái tim mình đi cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu, không quan tâm sớm mai muộn sầu Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi…” THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ! THẬT SỰ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *