NU I ĐÔI Thươ ng đê ban cho chô nhú lô i Nơi ma lă m ke khoa i the m ôi Tròn xinh ca i â y gây bao tô i Lô rõ hai bâ u cu a đã tôi Sư c tre vư a chăm tim thu c hô i Già trông mo i mă t thơ liên hô i Nga n năm vâ n vâ y nào thay đô i Mô t nư a ông mâ y thi ch nu i đôi A nh sưu tâ m

…………….NÚI ĐÔI.
Thượng đế ban cho chỗ nhú lồi
Nơi mà lắm kẻ khoái thèm ôi
Tròn xinh cái ấy gây bao tội
Lộ rõ hai bầu” của đã tôi”
Sức trẻ vừa chăm tim thúc hối
Già trông mỏi mắt thở liên hồi
Ngàn năm vẫn vậy nào thay đổi
Một nửa ông mầy thích “núi đôi”
(Ảnh sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *