Từ biệt điện Trần Lệ Xuân đến kho lưu trữ mộc bản Triều Nguyễn – Phần 2

Ban đầu, kho tàng ấy được cất giữ ở Nha ngân khố rồi sau đó chuyển đến nhà dòng Chúa Cứu thế. Từ năm 1983 đến nay, những tài liệu quý này tiếp tục được lưu giữ tại biệt điện Trần Lệ... Read More | Share it now!

Từ biệt điện Trần Lệ Xuân đến kho lưu trữ mộc bản Triều Nguyễn – Phần 1

Khởi nguyên, đó là khu biệt điện của gia đình ông “cố vấn” chính phủ Sài Gòn Ngô Đình Nhu và “đệ nhất phu nhân” Trần Lệ Xuân. Ba tòa biệt thự tráng lệ tọa lạc trên một triền đồi... Read More | Share it now!

Chuyện tình Lưu Thiếu Kỳ – Vương Quang Mỹ – Phần 3

Thời gian nói chuyện đã dài và không khí hơi nặng nề, đột nhiên Quang Mỹ hỏi: “Không biết mấy giờ rồi, em phải về kẻo muộn”. Lưu Thiếu Kỳ rút trong ngăn kéo ra một chiếc đồng hồ cũ, xem và... Read More | Share it now!