PHẢI BÙA Vô tình cách một bức tường bao Hổng biết yêu em tự thuở nào Lúc ghé nhìn xem lòng rạo rực Khi nhòm ngó thấy dạ nôn nao Vài hôm chẳng gặp làm tim xát Mấy bữa không qua khiến dạ bào Cũng bởi người dưng mà nhớ quá

PHẢI BÙA
Vô tình cách một bức tường bao
Hổng biết yêu em tự thuở nào
Lúc ghé nhìn xem lòng rạo rực
Khi nhòm ngó thấy dạ nôn nao
Vài hôm chẳng gặp làm tim xát
Mấy bữa không qua khiến dạ bào
Cũng bởi người dưng mà nhớ quá
Hay mình trúng ngải phải lao đao.
12/12/2018
Thơ: Lê Ngọc Kiên
__________________
Bài của thi hữu Quỳ Hoa Cúc
CẢM TÁC
Hai nhà cách bởi bức tường cao
Vì chót yêu nên quyết vượt rào
Chồng chồng bậc đá vờn chưa tới
Nhún nhún tung sào vướng bờ bao.
Ghé mắt trông sang hồn rạo rực
Mộng mị canh tàn dạ xuyến xao
Chẳng phải tình thâm sao khổ vậy
Thi sĩ ngẩn ngơ dạ như bào.
12/12/2018
Thơ: Hoa Cúc Quỳ
________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *