PHẬN MỐC Em buồn cái phận mãi ruồi bâu Nghĩ tại làm sao khổ mốc đầu Ngỡ bốn năm chàng thai chẳng đậu Không dè cả đám quện màng nhau Ngày kia chúng hẹn cùng ăn lẩu Bữa nọ nài chung ngủ dưới cầu Hỏi số phôn rồi mai gọi nẫu Nuôi dùm mấy nhỏ cực gì đâu Thiện Lê 10 09 2017

PHẬN MỐC Em buồn cái phận mãi ruồi bâu Nghĩ tại làm sao khổ mốc đầu Ngỡ bốn năm chàng thai chẳng đậu Không dè cả đám quện màng nhau Ngày kia chúng hẹn cùng ăn lẩu Bữa nọ nài chung ngủ dưới cầu Hỏi số phôn rồi mai gọi nẫu Nuôi dùm mấy nhỏ cực gì đâu ! Thiện Lê 10 / 09 / 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *