T y là gì sao bướng bỉnh Lúc bảo phải quên Thì Lòng thêm nhớ

T.y là gì sao bướng bỉnh !?…. Lúc bảo phải quên… Thì ..Lòng thêm nhớ! Lúc bảo nhớ đi … Lòng muốn quên! Có lúc tự hỏi thật lòng mình?! Có còn thương nhớ đến anh không? Lòng tôi tan nát tự bao giờ? Chả lẽ anh làm tôi quên thật! Chẳng muốn nói chi? Chẳng nhớ gì!… Thôi thì cứ để tình đi biệt! Cho khỏi đau buồn lúc ghen nhau! Cho mắt bớt buồn…. Thôi đẫm lệ! Để thôi hết nhớ Và hết thương! Sẽ sống yên hơn… Sống bình thường! Yêu là chết và không yêu ai hết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *