Tản mạn ĐỪNG TRÁCH Đừng trách người khi mình chưa làm trọn

Tản mạn… ✒ ĐỪNG TRÁCH!!! – Đừng trách người… khi mình chưa làm trọn. – Việc của mình đáng lý …. phải làm ngay – Tự trách mình…. trước khi định trách ai – Để không phải… tháng ngày dài trăn trở. Họ mở lời… khi vài lần có thể… Kiên nhẫn chờ…. kiên nhẫn chịu đựng thôi Khi không thể… họ buông tay thẳng cánh Lúc đó ngồi ôm gối…. tự trách ai…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *