Thằng tó con nhớ nó quá đi sáng ra gọi điện là lại ngạc nhiên

Thằng tó con nhớ nó quá đi, sáng ra gọi điện là lại ngạc nhiên.
Cô: Quân rửa mặt chưa? ?
Q: Quân rửa rồi
Cô: Thế mẹ Tuyết rửa cho hay Quân tự rửa?
Q: Mẹ Tuyết rửa cho Quân
Cô: Quân học tự rửa mặt đi ?
Nói cái nó quay ra mẹ nó bảo: Mẹ ơi từ giờ để con tự rửa mặt nhớ! ?
Cô: Thế hôm trước Q tự gấp quần áo à?
Q: Đúng rồi, cô Phượng thấy Quân giỏi chưa? ?
That’s my boy! ??
Cô ko có bạn trai để khoe nên chỉ biết khoe có thằng cháu đẹp trai, thông minh như này thui ?
#mynephew #lovehim #misshim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *