Thanh xuân là cảm giác bất cứ điều gì cũng vẫn kịp

“Thanh xuân là cảm giác bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để tiêu xài, Chỉ cần đừng từ bỏ những việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện,..vậy thì tất cả vẫn còn kịp,…
Thanh xuân là thua thì thua. Thanh xuân chính là quá trình trải nghiệm những điều bạn chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn tiến về phía trước. Thanh xuân chính là, dù đích đến ở nơi rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy. Thanh xuân là mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ giấc mơ của mình. Bạn nhất định có ước mơ, Chỉ cần bạn kiên trì, việc thực hiện ước mơ vĩnh viễn còn kịp”.
Đọc Vẫn còn kịp, để thấy thanh xuân mình trong đó. Để thấy dù ở bất cứ giai đoạn nào, mọi thứ “Vẫn còn kịp”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *