Thấy Triệu Vân mãi không lấy được vợ giang hồ hiểm ác đồn thổi là bê đê

Thấy Triệu Vân mãi không lấy được vợ, giang hồ hiểm ác đồn thổi là bê đê,
Lưu Bị bèn nghe mai mối giới thiệu cho Triệu Vân một mỹ nữ con nhà tử tế, đã thế còn dốc tiền mua cho con Iphone X để tán gái,
Được vài hôm, thấy nhà gái sang kêu gào Vân nhắn tin nhảm nhí, suốt ngày hỏi “Em ăn cơm chưa”,
Lưu Bị khuyên: “Chú mày nhạt nhẽo thế, thở ra cái gì nghe mặn mà hơn xem nào?”
Ai dè được một tuần, bên kia đòi giải tán vụ kết duyên này,
Lưu Bị cay tiết bắt Vân trình điện thoại xem đã nói gì thì thấy một loạt nội dung: “Em đã ăn cơm với cá kho chưa?”
AHTQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *