THƠ TẶNG PHÁI ĐẸP Chiếc hôn anh sà xuống môi em Dào dạt gió cất lời thơm thảo gió Tý tách hương chiều lăn trong cỏ Dâng lên từng giọt nắng ngọt ngào Mùa xuân tươi một nét chiêm bao Phơn phớt thắm miên man sờ chẳng thấy Gió gọi gió Gió gọi hương thức dậy Xôn xao chiều Chếnh choáng cả trời xanh HÔN

THƠ TẶNG PHÁI ĐẸP Chiếc hôn anh sà xuống môi em Dào dạt gió cất lời thơm thảo gió Tý tách hương chiều lăn trong cỏ Dâng lên từng giọt nắng ngọt ngào Mùa xuân tươi một nét chiêm bao Phơn phớt thắm miên man sờ chẳng thấy Gió gọi gió Gió gọi hương thức dậy Xôn xao chiều Chếnh choáng cả trời xanh … (HÔN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *