thơ viết cho bằng hữu 1 BẠN ĐI ĐỊNH CƯ Ở MỸ Chẳng mơ chi chuyện xa vời Chỉ là một chút sắc trời trong veo Vấn vương một góc quê nghèo Ngẩn ngơ xứ lạ sớm chiều phù hoa Cố hương mỗi lúc một xa Người đi mang cả quê nhà đi theo MÙA TRĂNG NHỚ BẠN CHƠI Nhớ hôm còn khỏe Bạn đến chơi Rượu Thơ Tán dóc Đến tận trời Mới đó mới đây mà biền biệt Rượu Thơ Giờ chỉ một ta thôi TỌA KHÁNG Lòng muốn vui Nào có được đâu Bởi trần gian Còn nhiều nước mắt Ôi Gandhi Trái tim bồ tát Là tin yêu Trao lại cho người

thơ viết cho bằng hữu (1) BẠN ĐI ĐỊNH CƯ Ở MỸ Chẳng mơ chi chuyện xa vời Chỉ là một chút sắc trời trong veo Vấn vương một góc quê nghèo Ngẩn ngơ xứ lạ sớm chiều phù hoa Cố hương mỗi lúc một xa Người đi mang cả quê nhà đi theo… MÙA TRĂNG NHỚ BẠN CHƠI Nhớ hôm còn khỏe Bạn đến chơi Rượu Thơ Tán dóc … Đến tận trời Mới đó mới đây mà biền biệt Rượu Thơ Giờ chỉ một ta thôi . TỌA KHÁNG Lòng muốn vui Nào có được đâu Bởi trần gian Còn nhiều nước mắt Ôi Gandhi Trái tim bồ tát Là tin yêu Trao lại cho người . NHỚ NGƯỜI BẠN ĐÃ ĐI XA Đời bể dâu bạn tôi như con nước lạc dòng Xưa hào sĩ giờ gỡ mìn hốt rác Hỏi đất hỏi trời lòng như muối xát Liệu đời người đời rác khác nhau không… NGÀY VUI SAO LẠI UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH Đồng đội đâu rồi sao chỉ mình ta, buồn chưa Chén rượu Mao Đài nghe đắng ngắt Thưa tổ tiên phải tội này đáng chết ? Người ơi người sao gọi mãi chẳng ai thưa… Nguyễn Văn Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *