THÚ TỘI Sáng nay chẳng buồn làm chi hết Tháng Mười làm ta rối tinh lên Gạch vội đôi ba đầu công việc Những gạch đầu dòng khó gọi tên Uống ngụm cà phê sao thấy nghẹn Tôi tiễn một người xa chốn quen Tôi đợi một người về sinh nhật Tôi tập quen dần những nhớ quên Phố vẫn đông người như mọi bữa Thấy vắng mà chẳng biết vắng chi Thấy lòng mình tãi ra muôn hướng Hướng nào găm lại dỗ dành tôi NH

THÚ TỘI Sáng nay chẳng buồn làm chi hết Tháng Mười làm ta rối tinh lên Gạch vội đôi ba đầu công việc Những gạch đầu dòng khó gọi tên Uống ngụm cà phê sao thấy nghẹn Tôi tiễn một người xa chốn quen Tôi đợi một người về sinh nhật Tôi tập quen dần những nhớ quên Phố vẫn đông người như mọi bữa Thấy vắng mà chẳng biết vắng chi Thấy lòng mình tãi ra muôn hướng Hướng nào găm lại dỗ dành tôi. NH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *