TIỄN BIỆT Khi tiễn nhau đi gạt lệ rơi Uyên ương cách trở cứ đầy vơi Yêu thương mãn kiếp do duyên trời Số kiếp sắp đặt mình hai nơi Tương phùng gặp giỡ rồi xa xôi Kẻ ở người đi lòng rã rời Viễn cảnh tương lai tình biệt ly Thiên thu sầu mãi người xa vời

TIỄN BIỆT Khi tiễn nhau đi gạt lệ rơi Uyên ương cách trở cứ đầy vơi Yêu thương mãn kiếp do duyên trời Số kiếp sắp đặt mình hai nơi Tương phùng gặp giỡ rồi xa xôi Kẻ ở người đi lòng rã rời Viễn cảnh tương lai tình biệt ly Thiên thu sầu mãi người xa vời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *