Trước mặt e tròn lắm Chẳng hiểu sao bg mặt càng ngày lại cứ càng dài thườn thượt ra thế này

Trước mặt e tròn lắm. Chẳng hiểu sao bg mặt càng ngày lại cứ càng dài thườn thượt ra thế này. Gầy thì không phải. Vì vẫn ở mức an toàn 53-55kg. Cơ mà…cái cằm nó cứ bị dài dài ?. Ngày trước thì cứ bảo sao vợ chồng nào cũng giống nhau, mà e thấy vợ chồng mình chả như thế. ?. Bây giờ thì e tự thấy mình bắt đầu giống Bố chúng nó dần đều rồi ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *