TỰ KỶ Lũ thời gian chẳng buông tha ai Nhưng có duyên ta sẽ giữ lại Để mãi mãi một thời trẻ dại Yêu nhau nhiều yêu mãi không thôi Trẻ hay già thì cũng chỉ một cặp môi Em hay cháu đều mềm như nhau cả Bén hơi rồi sẽ chẳng còn xa lạ Chú thành anh hạnh phúc lấp nỗi đau Yêu nhau rồi ta xẻ tuổi cho nhau Để tuổi yêu mãi mãi không tàn úa by Đặng Quang

TỰ KỶ Lũ thời gian chẳng buông tha ai Nhưng có duyên ta sẽ giữ lại Để mãi mãi một thời trẻ dại Yêu nhau nhiều yêu mãi không thôi Trẻ hay già thì cũng chỉ một cặp môi Em hay cháu đều mềm như nhau cả Bén hơi rồi sẽ chẳng còn xa lạ Chú thành anh, hạnh phúc lấp nỗi đau Yêu nhau rồi ta xẻ tuổi cho nhau Để tuổi yêu mãi mãi không tàn úa. (by Đặng Quang) —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *