Vẫn ngồi trên xe chưa cả về đến nhà mà Thủ Lĩnh Trần Thị Thu Hằng lại nổ đơn hàng cho Huyền báo chuyển hàng gấp để chiều về đến nhà xuất hàng đi rồi

Vẫn ngồi trên xe chưa cả về đến nhà mà Thủ Lĩnh Trần Thị Thu Hằng lại nổ đơn hàng cho Huyền ,báo chuyển hàng gấp để chiều về đến nhà xuất hàng đi rồi ..???? Tuyên Dương Tinh thần làm việc đầy máu lửa của nàng ấy ??? Bảo sao hàng hoá của team Hằng cứ đi vèo vèo thôi ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *