Vâng EM VẪN TIN NGƯỜI YÊU EM CHIẾN TRANH XẢY RA ANH VỀ VỚI ĐỊCH NẰM TRONG LÒNG ĐỊCH VẪN NHỚ VỀ TA

Vâng! EM VẪN TIN NGƯỜI YÊU EM! CHIẾN TRANH XẢY RA ANH VỀ… VỚI ĐỊCH” NẰM TRONG LÒNG ĐỊCH VẪN NHỚ VỀ TA…! T.Y RẤT LẠ…. DÙ VẠN CÁCH XA! TA VẪN LÀ TA.. TA YÊU EM MÃI MÃI… HÃY TIN ANH…VÀ HÃY CHỜ ĐỢI ANH…! HÍCH….! EM YÊU AI?! NGƯỜI ĐÓ CÓ CẢM NHẬN. EM YÊU AI!? YÊU MÃI MỘT NGƯỜI…” VÀ MÃI MÃI THỦY CHUNG!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *