xen kiêu đệ nhá nay tâm trạng cũng nửa vời nghỉ ở nhà cũng chán ra đường cũng mệt chẳng có muốn đi chơi thật cơ mà hề hệ

???????? xen kiêu đệ nhá! nay tâm trạng cũng nửa vời, nghỉ ở nhà cũng chán, ra đường cũng mệt, chẳng có muốn đi chơi thật cơ mà hề hệ! may có đệ chế mới vác được cái xác ra khỏi nhà :p người yêu mà nhỡ thấy đừng ghen ẻm nó, mất công cậu cu lại xị ra với chế nữa nhá. ẻm nó 97 nha 🙂 :v :v 😛 ?????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *