XUÂN TÌNH THÂN Đầu xuân gặp mặt ở tân gia Con cháu về đông đủ cả nhà Mẹ khuất anh em thường xúm xít Cha đau dâu rể vẫn chan hòa Rượu cần mãi ấm tình huynh đệ Gừng mứt luôn thơm nghĩa ruột rà Tình cảm gia đình luôn gắn kết Vui xuân vẫn nhớ đến ông bà Bút le 29 01 2017 Kỷ niệm mồng 2 tết sum họp mừng Bang Lương em vợ ở TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam

XUÂN TÌNH THÂN Đầu xuân gặp mặt ở tân gia Con cháu về đông đủ cả nhà Mẹ khuất anh em thường xúm xít Cha đau dâu rể vẫn chan hòa Rượu cần mãi ấm tình huynh đệ Gừng mứt luôn thơm nghĩa ruột rà Tình cảm gia đình luôn gắn kết Vui xuân vẫn nhớ đến ông bà. Bút le 29/ 01 / 2017 (Kỷ niệm mồng 2 tết sum họp mừng Bang Lương- em vợ ở TT Ái Nghĩa- Đại Lộc- Quảng Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *